מערכת חירום - שורשים

  שליחת דיווח בחירום:

  לשליחת דיווח הקליקו על שם הקבוצה

  יומן אירועים:

  מדווח/ת:
  לקבוצה:
  תיאור:

  ממלאי תפקיד בחירום

  ועד מנהל:

  ועד מנהל

  מידע נוסף ועד מנהל:

  צח"י
  צוות בעלי תפקידים ביישוב ומתנדבים פעילים, תושבי הישוב, שעברו הכשרה בסיסית, על-מנת להוות צוות התערבות וסיוע יישובי, במצבי חירום ומשבר.


  תפקידי הצח"י לנהל את מערך התגובה היישובי לאירוע משבר או אסון במטרה לשמר את הרצף התפקודי של היישוב ומערכותיו.


  ארגון וניהול התגובה המיידית לאירוע וטיפול במשבר.

  תיאום פעולות הסיוע הראשוני לנפגעים ולנזקקים - רפואי ופיזי.

  תיאום שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גורמים מחוץ לישוב.

  הפעלת מערך מידע והסברה לציבור.

  הפעלת דוברות  מטעם הישוב במטרה לייצגו כראוי בפני התקשורת וגורמים חיצוניים שונים - פוליטיקאים, נציגי ממסד וכד'.

  ארגון וניהול התחום הלוגיסטי (תשתיות, הסעות, אמצעים, גיוס משאבים וכד').

  הפעלת מוקד חירום יישובי.

  מיפוי וזיהוי הנזקקים לסיוע ובעלי צרכים ייחודיים.

  תיאום, ארגון והפעלה בתחום ההתנהגותי-חברתי ליחידים, משפחות, וקבוצות.

  תיאום, ייזום ו/או הפעלת תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי בתחומי התרבות,  החברה, הרווחה וכד.

  סיוע בתכנון, יזום וביצוע פעולות השיקום.


  ניהול
  תפקידי יו"ר הצח"י

  הטיפול האזרחי באירוע, קבלת החלטות ולקיחת אחריות.

  אחראיות לההחלטה על הפעלת או אי הפעלת הצח"י על פי התייעצות והערכת מצב.

  קיום הערכות מצב.

  נהול ותיאום פעולות הצח"י על זרועותיו השונות.

  קשר עם רמות ממונות וגורמי חוץ.

  החלטה על סיום פעילות הצח"י וחזרה לשיגרה.

  בשיגרה- אחריות לגיוס מתנדבים, איוש התפקידים, הכשרת בעלי התפקידים, עדכון התיק, עדכון המיפויים והמשאבים.

  בעת חירום צוותי צח"י ישהו במזכירות היישוב ובמידת הצורך בחדר בטחון הסמוך.

  ועדת ביטחון:

  ועדת ביטחון

  מידע נוסף ועדת ביטחון:

  מטה הצח"י

  ריכוז וניהול התגובה לאירוע עד להגעת הגורמים המקצועיים.

  סיוע בטיפול באירוע למפקדת האירוע ( מד"א, כב"א, משטרת ישראל / צה"ל ו/או הרשות המקומית.(

  תיאום פעילות הצוות, בתחומים השונים - עם גורמי הרשות המקומית המקצועיים.

  גיבוש תמונת המצב בישוב בנושא האירוע.

  תיאום הפעלת גורמי ההתערבות ושיתוף פעולה איתם.

  תיאום וקשר עם גורמי חוץ.

  סיוע לגורמים המוסמכים בהתאמת מדיניות ההתנהגות והמידע לציבור למאפייני הישוב.

  הנחיית הקשר עם התקשורת.

   

  יו"ר הצח"י - יו"ר הוועד: מיקי ונטורה 052-8706632

  סגן: רועי חלווה 050-5270390

   

  ראש צוות בטחון: אלי דוד 054-7885127

  סגן: דרור אנג'ל 054-3010367

   

  ראש צוות מידע ודוברות: שושי אסא 052-3745254

  סגן: סימה  שי 050-7503125

   

  ראש צוות לוגיסטיקה: רותי יהודה 052-6606073

  סגן: אורי פולק  050-3683368

   

  ראש צוות בריאות: ג'ודי כהן  052-8403554

  דבי תמיר 054-5774131

   

  ראש צוות רווחה וקהילה: דניאלה  שיבי  054-4286764

  סגן: סיגל  וצלר 054-4291141

   

  ראש צוות חינוך: טינה  אורנשטיין 050-8777005

  סגן: יאיר רייטמן 054-9990894

   

  מידע נוסף

  תפקידי צוות בטחון

  נהול המידע הקשור לאירוע.

  קשר עם רכז הביטחון במועצה.

  קשר עם גורמי צבא ובטחון.

  אבטחת הישוב או אזור האירוע.

  סיוע לצוות המועצה באבטחת הצוותים בזמן עבודתם המקצועית בשטח הפתוח.

  תת צוות לכיבוי אש.

  תת צוות לחילוץ.

   

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ בעלי התפקידים בצוות הביטחון – טבלה מס 3

  ראש צוות בטחון :  אלי דוד ,054-7885127 , elidavid27@gmail.com

  מ"מ ראש צוות בטחון: דרור אנג'ל, 054-3010367, drorleonard@gmail.com

  כיבוי אש: אריק ברנשטיין, 052-8890649 ,  arikberen@yahoo.com

  חילוץ: מיכה גולדשטיין, 054-5813508 Gmicha77@Gmail.com

   

  יומן אירועים- טבלה מס 12

  טבלת שיבוץ מקלטים – טבלה מס 24

  חלוקת היישוב על פי שכונות ואנשי קשר – טבלה מס 25

   

  מידע נוסף

  תפקידי צוות לוגיסטיקה

  אחריות לתקינות תשתיות היישוב ותפקודן

  אחריות להספקת מים, לחשמל, תקשורת, לציוד מכני ותיקונים ראשוניים.

  הסעות.

  תאום, אספקת מזון וצרכים חיוניים..

   

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ צוות לוגיסטיקה-  טבלה מס 5

  ראש צוות לוגיסטיקה : רותי יהודה, 052-6606073, ruti.shorshim@gmail.com

  מ"מ ראש צוות: אורי פולק, 050-3683368

   תשתיות: יגעל קלנוער, 054-6626790

  ידידיה מוי, 052-3398295

  תשתיות – טבלה מס 14

  מקורות לאמצעים לוגיסטיים – טבלה מס 15

  רשימת מפעלים ועסקים ביישוב – טבלה מס 16

  מידע נוסף

  תפקידי צוות בריאות

  טיפול ראשוני בנפגעים ופינויים על-פי הנחיות ומוקד מד"א.

  עדכון הצח"י במצב הנפגעים

  העברת מידע רפואי לרשות.

  במידת הצורך העברת מידע לצוות מטה.

  דאגה למילוי והספקה שוטפת של תרופות חיוניות.

  סיוע בזיהוי חללים.

   

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ צוות הבריאות – טבלה מס 6

  ראש צוות בריאות: ג'ודי כהן, 052-840355, judyoren@zahav.net.il

  מ"מ ראש צוות: דבי תמיר, 054-5774131, debbytamir@gmail.com

  חובש: בנימין מורס, 054-6626790

  מגיש ע"ר: חיים יעקבס , 054-3003120

  אניטה צור 

  מיכה גולדשטיין

  אהובה בן חמו

  גורמי רפואה במרחב- טבלה מס 17

  טבלת נפגעים- טבלה מס 18

  מידע נוסף

  תפקידי צוות רווחה וקהילה

  טיפול בפרט ובמשפחה הנפגעים.

  איתור וטיפול באוכלוסיות בסיכון.

  טיפול בנפגעי דחק על פי מעגלי הפגיעות.

  בשיתוף הרשות – הודעה למשפחה (על פי נוהל).

  קשר עם גורמי רווחה ברשות.

  ארגון הקהילה, הפעלה קהילתית סיוע לצוות מידע לציבור.

  הפעלה מערכות תמיכה קהילתיות.

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ רווחה וקהילה – טבלה מס 7

  ראש צוות רווחה וקהילה : דניאלה שיבי, 054-4286764, dshibi@gmail.com

  מ"מ ראש צוות: סיגל וצלר, 052-4291141, svetzler@gmail.com

  ליסה כפיר, 052-8713030, Lisak1@Walla.co.il

  קרן קוזק, 054-9427675, karenkozek@gmail.com

  רשימת תושבי היישוב – טבלה מס 19

  אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים- טבלה מס 20

  מידע נוסף

  תפקידי צוות החינוך

  אחריות לגבי כל הילדים (0-18) בישוב.

  קשר עם מסגרות החינוך בישוב בתיאום עם צוותי החינוך הפורמאלי, המתנ"ס ומחלקת החינוך במועצה, קשר עם מוסדות חינוך באזור.

  קליטת ילדים המפונים מבתי ספר אזוריים ופיזורם המסודר לבתיהם.

  תיאום בין מסגרות החינוך והקהילה.

  הפעלת תכניות חינוך והפגה לילדים במצבי חרום  על בסיס החינוך הבלתי-פורמאלי בישוב.

   

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ צוות חינוך- טבלה מס 8

  ראש צוות חינוך :  טינה אורנשטיין, 050-8777005, ornsteintina@gmail.com

  מ"מ ראש צוות: יאיר רייטמן

  חן וסרמן

  שחר רוזנפלד

  סיגל רגול

  סילביה ברלין

  מסגרות החינוך של ילדי היישוב- טבלה מס 21

  רשימות תלמידים על פי מוסד חינוכי – טבלה מס22

  תלמידים במסגרות חינוך בלתי פורמלי- טבלה מס 23

  מידע נוסף

  תפקידי צוות ומידע ודוברות

  ריכוז המידע המתקבל מכל הרמות, עיבודו והעברתו למקבלי ההחלטות

  העברת מידע לציבור כדי לסייע לאוכלוסייה בהבנת המצב, ונקיטת צעדים לסיוע עצמי וקהילתי מותאם מצב.

  דוברות חוץ-הפצת מידע יזום וניהול הקשר עם רשתות התקשורת

  הדרכת בעלי תפקידים בקשר עם התקשורת

  ניטור הרשתות החברתיות לקבלת מידע בזמן אמיתי על מורל הציבור

   

  עזרי מטה – נספח

  שיבוץ בעלי התפקידים בצוות מידע לציבור ותקשורת  – טבלה מס 4

  ראש צוות מידע לציבור: שושי אסא, 052-374525, asalawo@gmail.com

  מ"מ ראש צוות מידע לציבור : סימה שי, 050-7503125, simashai11@gmail.com

  טבלת הודעות ומידע לציבור ולתקשורת- טבלה מס  13